Sitemap

Reforma predĂrii fizicii În ÎnvĂŢĂmÂntul preuniversitar

Prezentare

Denumirea proiectului: Consolidarea şi extinderea abordării de predare a fizicii bazate pe IBL (Inquiry Based Learning)

Scopul proiectului: Reformarea curriculumului de fizică, a metodelor de predare şi evaluare, astfel încât să fie posibilă îmbunătăţirea competenţelor elevilor în ştiinţe exacte şi construirea de abilităţi necesare pe piaţa muncii.

Obiectivele proiectului:

 1. Consolidarea aplicării ghidului la clasă
 2. Consolidarea grupului de experţi;
 3. Comunicare publică eficientă.

Rezultate aşteptate:

 • grup consolidat de profesori care aplică ghidul în judeţele în care s-au desfăşurat cursuri de formare în proiectul anterior
 • vizibilitate publică a proiectului ridicată
 • contexte în care să fie recunoscute meritele profesorilor şi elevilor implicaţi în proiect

Activităţi coordonate de SRF:

 • Organizarea unui workshop pentru a decide temele care ţin de abordarea propusă în proiect care pot fi incluse în concursurile deja acreditate
 • Organizarea de concursuri

Activităţi în derularea cărora se va implica SRF:

 • Organizarea câte unui eveniment/ regiune/ an
 • Organizarea de întâlniri cu experţii români şi străini
 • Realizarea şi încărcarea pe site de materiale despre proiect care pot fi de interes pentru presă/ stakeholderi - testimoniale, infografice/ animaţii, actualizării ale derulării activităţilor importante etc.
 • Derularea cursurilor de formare

Manager de proiect:

Activităţile coordonate de/ în care se implică SRF, fac parte dintr-un proiect implementat de Centrul de Evaluare şi Analize Educaţionale (CEAE)

Parteneri în implementarea proiectului:

Finanţare:

 • RAF: 13,800 $
 • Alte surse de finanţare: 7,000 $

Perioadă de desfăşurare: martie 2015- martie 2017

accesari
Platforma de comunicare
pentru cursanti
Societatea Romana de FizicaSponsori: